​​

Human Capital

De creatieve industrie is één van de Nederlandse topsectoren en een snel groeiende sector in Nederland. Continue innoveren en nieuwe kennis ontwikkelen is voor de creatieve industrie van groot belang om de technologische en marktontwikkelingen te kunnen volgen. Human capital is een kritieke succesfactor om de topsectoren economisch gezien te laten groeien. De topsectoren willen onderling en met partners – zoals bedrijven, kennis en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke- en brancheorganisaties, regionale netwerken en landsdelen – samenwerken aan human capital-vraagstukken. In de Human Capital Roadmap staan de speerpunten op het gebied van human capital beschreven.

Fieldlabs
Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Living labs, fieldlabs of andere experimenteerruimtes en faciliteiten zijn een aantrekkelijke vorm om in korte ‘runs’ nieuwe toepassingen met nieuwe technologie en kennis te ontwikkelen en testen. Door te experimenteren in fieldlabs waar kennis uit het HBO, TNO en de universiteiten kan worden ingezet, krijgt de creatieve industrie toegang tot nieuwe kennis en de mogelijke toepassingen ervan.

Learning communities
Maatschappelijke uitdagingen en economische groei vragen om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’. De creatieve industrie kenmerkt zich door een aanpak waarin experimenteren centraal staat. De Creatieve Centers of Expertise (CoE) leggen verbindingen tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven in de creatieve industrie. Samen voeren we innovatieve projecten uit die zich richten op de ontwikkeling, inzet en impact van interactieve media en producten. Nieuwe business- en verdienmodellen en samenwerkingsvormen worden ontwikkeld en onderzocht. Samen ontwikkelen we ook creatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Denk daarbij aan gezondheids- en leefstijlvraagstukken, het bevorderen van duurzaam gedrag en sociale cohesie en de beleving van cultuur en erfgoed.

Creatieve broedplaatsen
De publicatie CREATIEF BROEDEN? COMPLEXER DAN GEDACHT! van de Council gaat over de ontwikkeling van creatieve ondernemingen in broedplaatsen. Het Dutch Creative Residency Network (DCR Network) is een samenwerking tussen te Creatieve Residenties van Nederland. Doel is de condities voor creatief ondernemerschap te verbeteren. Samen bedienen zij op dit moment meer dan 750 creatieve ondernemingen.