​​

Human Capital

De creatieve industrie is één van de Nederlandse topsectoren en een snel groeiende sector in Nederland. Continue innoveren en nieuwe kennis ontwikkelen is voor de creatieve industrie van groot belang om de technologische en marktontwikkelingen te kunnen volgen. Human capital is een kritieke succesfactor om de topsectoren economisch gezien te laten groeien. De topsectoren willen onderling en met partners – zoals bedrijven, kennis en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke- en brancheorganisaties, regionale netwerken en landsdelen – samenwerken aan human capital-vraagstukken. In de Human Capital Roadmap staan de speerpunten op het gebied van human capital beschreven.

De Creatieve Centers of Expertise (CoE) leggen verbindingen tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven in de creatieve industrie. Samen voeren we innovatieve projecten uit die zich richten op de ontwikkeling, inzet en impact van interactieve media en producten. Nieuwe business- en verdienmodellen en samenwerkingsvormen worden ontwikkeld en onderzocht. Samen ontwikkelen we ook creatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Denk daarbij aan gezondheids- en leefstijlvraagstukken, het bevorderen van duurzaam gedrag en sociale cohesie en de beleving van cultuur en erfgoed.

De publicatie CREATIEF BROEDEN? COMPLEXER DAN GEDACHT! van de Council gaat over de ontwikkeling van creatieve ondernemingen in broedplaatsen