​​

In 2020 is Nederland de meest creatieve industrie van Europa

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

 
De waarde van creatie

De creatieve industrie is divers. Van design tot architectuur, van muziek tot mode. Maar naast verschillen zijn er overeenkomsten. De creatieve industrie heeft flexibele denkkracht. De creatieve industrie is gewend om over domeinen heen samen te werken. De creatieve industrie denkt buiten gebaande paden. Allemaal kenmerken die belangrijk zijn om antwoorden te zoeken op de grote vraagstukken die op de wereld afkomen. Negen vertegenwoordigers van de creatieve industrie brengen in gesprek met Leonieke Daalder van Fast Moving Targets hun wereld onder woorden.

Paul Hekkert treedt toe tot Topteam Creatieve Industrie

Paul Hekkert (hoogleraar Vormtheorie en hoofd van de afdeling Industrial Design, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft) zal per 1 september toetreden tot het Topteam Creatieve Industrie. Hij volgt daarmee Erik Huizer (CTO bij SURFnet en deeltijd hoogleraar Internet toepassingen Universiteit Utrecht) op in het topteam.

Publicatie ‘Pieken en Dalen in de Creatieve Industrie’

In het zojuist verschenen boek ‘Pieken en Dalen in de Creatieve Industrie’ van Frits Grotenhuis wordt een oproep gedaan om het huidige topsectorenbeleid te continueren, maar wel met de nodige aanpassingen. In dit boek wordt voor het eerst een integraal overzicht gegeven van de creatieve industrie in Nederland over de periode 2003-2015. Daarbij worden feiten en inzichten met de lezer gedeeld die een opmerkelijk overzicht van pieken en dalen opleveren. Met ups en downs heeft de creatieve industrie zich van sleutelgebied ontwikkeld tot topsector.

Publicatie: Talent voor de Creatieve Economie

Hoe kun je talent verbinden aan de creatieve economie? Lees het allemaal in de nieuwe publicatie van onderzoekers Paul Rutten, Anne Mieke Eggenkamp, Danielle Arets, Marieke Rietbergen en Walter Amerika. Zij hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar hoe Hbo-instellingen hun studenten kunnen voorbereiden op een goede professionele aansluiting op de creatieve economie.

Kennis en Innovatieagenda 2016-2019

De huidige maatschappij is op allerlei niveaus in beweging. Verschillende industrieën worden onder invloed van technologische ontwikkelingen onderworpen aan een proces van verandering. Ook de Nederlandse creatieve sector zal deze uitdaging moeten aangaan. De Kennis en Innovatieagenda 2016-2019 voor de creatieve industrie van CLICKNL vormt de basis waarmee de komende jaren innovatie en nieuwe diensten en producten kunnen worden gestimuleerd en ontwikkeld. De Kennis en Innovatieagenda Creatieve Industrie stelt belangrijke vragen en probeert onderwerpen en kennisgebieden te identificeren die de creatieve industrie kan inspireren om met verschillende instituten, bedrijven en overheidsinstellingen samen te werken zodat de Nederlandse economie in 2020 de meest creatieve van Europa zal zijn.

Nederlandse Creatieve Industrie massaal naar DMexco

Ruim 45 Nederlandse bedrijven presenteren zich dit jaar op het Holland Paviljoen tijdens DMexco. De beurs, die op 16 en 17 september aanstaande plaatsvind in Keulen werd begin dit jaar door de topsector Creatieve Industrie gekozen als strategische beurs. Onder de noemer ‘Creative Holland’ wordt het beste van de Nederlandse digitale, gaming, communicatie en media industrie gepresenteerd. Met een sterke focus op cross-overs.

Intelligente mobliliteit in de stad

De creatieve industrie wordt gezien als dé industrie die door kruisbestuiving het antwoord kan geven op de huidige maatschappelijke vraagstukken. Het komende jaar zal de creatieve industrie zich richten op Duitsland met als speerpunt deze cross overs. In dat kader werd op 20 maart 2015 tijdens het werkbezoek van het koninklijk paar aan Hamburg, een interactieve workshop georganiseerd met als thema ‘Intelligente Mobiliteit in de Stad’.

Kansen voor succesvolle export voor creatieve industrie in Duitsland

Op 23 april aanstaande organiseren de Kamer van Koophandel en haar netwerkpartners in de creatieve industrie Road2Germany Creatieve Industrie 2015-2016. Tijdens dit event presenteert het Topteam het Duitsland programma en kunt u leren van collega-ondernemers, Duitslandexperts en ervaringsdeskundigen en bieden wij volop mogelijkheden om uw netwerk te vergroten.

agenda
14 - 17 OKTOBER
14 - 18 OKTOBER
17 - 25 OKTOBER
Wetenschappers ontwerpen Prinsjesdag-outfit minister Bussemaker

Minister Jet Bussemaker draagt vandaag tijdens Prinsjesdag een exclusieve creatie van wetenschappers verbonden aan de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Via computermodellen en 3D-printing ontwierpen zij en maakten zij exclusief voor Prinsjesdag 2015 de outfit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bovendien een primeur: de minister draagt de eerste draagbare 3D geprinte hakken.

De creatieve industrie bij BNR

In 2020 wil Nederland namelijk de meest creatieve economie van Europa zijn en daar hebben ze zzp'ers bij nodig. Jeroen van Erp (Topteam) en Harry Starren (FDCI) geven hun visie op de downside van ZZP'ers en een leven lang leren. Luister hier de uitzending terug!

Flexibiliteit in creatieve industrie noodzaak

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met zijn nieuwe Wet Werk en Zekerheid meer vaste banen creëren. Maar zijn aanpak is niet toegesneden op de dynamiek van een snelgroeiende sector met veel kleine bedrijven en zelfstandigen. De creatieve industrie pleit voor een aanpassing van het ontwerp.

Rebuild by Design wint de Innovation Award 2015

Rebuild by Design werd opgericht in de zomer van 2013 door president Obama’s Hurricane Sandy Rebuilding Task Force als een manier om ideeën te genereren voor het drastisch verbeteren van de fysieke, ecologische en economische veerkracht van kustgebieden. De competitie leverde regionale, cross-disciplinaire samenwerking tussen de staat en lokale overheden, de tien ontwerpteams, regionale non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, en het publiek op. Uit deze 10 teams koos het Amerikaanse ‘Department of Housing and Urban Development’ (HUD) voor de uiteindelijke zes winnaars. Met H + N + S, OMA, Royal Haskoning, One Architecture, TU Delft, WEST 8, en meer, zijn de Nederlandse (ontwerp-) bureaus en scholen sterk vertegenwoordigd in vier van de zes winnende teams.

Verbetering financiering creatieve industrie

Ondernemers in de creatieve industrie ondervinden door verschillende oorzaken problemen bij het verkrijgen van financiering. Een nieuwe publicatie brengt helderheid in het bestaande aanbod en reikt nieuwe oplossingen aan.

Het belang van ondernemende praktijkdocenten in het creatieve hoger onderwijs

In een brief aan de leden van de Tweede Kamer vragen de Dutch Creative Council en de Federatie Dutch Creative Industries aandacht voor het belang van ondernemende praktijkdocenten in het creatieve hoger onderwijs. Zij reageren hierbij op de onlangs ingediende motie van de Kamer met als doel het hoge aantal tijdelijke contracten in het hoger onderwijs tegen te gaan, conform de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Verbeterde steun voor groter aantal innovatieve mkb’ers

Ondernemers kunnen dit jaar nog eenvoudiger innovatiesteun aanvragen. Zij krijgen met minder verschillende regels te maken en hebben zo een grotere slagingskans om te innoveren via de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Circa 2600 ondernemers zullen in 2015 profiteren van deelname aan innovatieve projecten. Dat zijn 1000 ondernemers extra ten opzichte van vorig jaar. De stijging resulteert uit afspraken tussen het kabinet en de provincies, zo maakt minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag bekend tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht.

trots

Temstem

Creatieve kansen na bezoek Koningspaar Hamburg

Na een succesvol bezoek aan Essen in mei vorig jaar, ontmoette de Nederlandse Creatieve Industrie vorige week het Koningspaar in Hamburg. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima brachten een bezoek aan Joop van den Ende Academy, waar zij actief deelnamen aan een matchmaking tussen Nederlandse en Duitse organisaties die vooraanstaand zijn op het gebied van podiumtechnologie en een interactieve workshop volgden met als thema 'intelligente mobiliteit in de stad'.