​​

'Nederland ontwikkelen tot meest creatieve economie van Europa'

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 

Creativity and innovation are the most crucial skills for 21st century leadership

THNK 
COLUMN: er is hoop voor de grote maatschappelijke uitdagingen!

‘Aanpak Corona-app bedroevend’ kopte het AD na de inmiddels beruchte ‘Appathon’ die half april werd georganiseerd door het Ministerie van VWS. En ook in andere media was de kritiek op deze experimentele poging om tot een exit strategie uit onze lockdown te komen niet mals. Het was unaniem een faliekante mislukking. Maar waarom eigenlijk? Bezien vanuit een innovatieperspectief zagen wij juist een enorme omslag in de manier waarop de overheid dit complexe vraagstuk aanpakt. Deze omslag biedt hoop voor alle grote uitdagingen waar wij als maatschappij de komende tijd voor komen te staan.

Creatieve sector zwaar getroffen door Covid-19

De Ministeries EZK en OCW zijn momenteel samen met de brancheverenigingen hard op zoek hoe zij de culturele en creatieve sector kunnen ondersteunen bij het verlies aan werkgelegenheid en omzet, die veroorzaakt zijn door de coronamaatregelen. Kunsten '92 heeft zojuist, op 17 maart, met een groot aantal andere brancheverenigingen zoals de Federatie Creatieve Industrie, een brief aan het kabinet gestuurd.

De creatieve industrie en ICT zijn aanjagers van de economische groei

De creatieve industrie en ICT zijn aanjagers van de economische groei in de periode van hoogconjunctuur tussen 2015 en 2018. Het aantal banen in de creatieve industrie groeit in de periode 2015-2018 met 3,4 procent per jaar. Dat is twee keer de gemiddelde jaarlijkse groei van de gehele economie. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Industrie 2019 van Media Perspectives die in januari is gepresenteerd.

Nederland investeert 4,9 miljard in innovatie komend jaar

Bedrijven, kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en NWO, regio’s door heel Nederland en acht ministeries investeren gezamenlijk in 2020 4,9 miljard euro in kennis en innovatie. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar.

Nieuw lid Topteam Kevin de Randamie

Topteamlid De Randamie wil de werelden van sociale innovatie, human capital en mind-settraining bij elkaar brengen

Creatieve industrie belangrijker dan gangbare cijfers suggereren

In de traditionele economische indicatoren speelt de creatieve sector slechts een bescheiden rol. Toch is ze belangrijk bij het aanjagen van innovatie. Hoe valt deze rol inzichtelijk te maken? TNO heeft een mooie analyse hiervan gemaakt aan de hand van het concept 'creatief kapitaal'.

Eerste Lustrumeditie Embassy of Dutch Creativity

Op maandag 17 juni start de 5e editie van de Embassy of Dutch Creativity op het Cannes Lions Festival met ook dit jaar weer een mooie line up van Nederlandse events, matchmaking en showcases. Op de eerste dag wordt afgetrapt met de Talent Day.

Nieuwe privaat secretaris Topteam en Creative Council

Mir Wermuth is per 1 mei aangesteld als privaat secretaris van het Topteam en volgt Jasper Kraaijeveld op die tot eind 2018 die functie vervulde. Behalve het bijstaan van het Topteam zal Mir zich ook bezig houden met het organiseren van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Creative Council.

agenda
2-11 oktober 2020
8 oktober 2020
17 - 25 oktober 2020
Kabinet stelt 300 miljoen extra ter beschikking voor culturele en creatieve sector

Het kabinet heeft op 15 april onverwacht snel 300 miljoen euro additionele middelen toegevoegd aan het bestaande instrumentarium om de schade door de coronamaatregelen op te vangen. Hiermee wil de regering vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand houden. De extra middelen zijn niet alleen om het unieke Nederlandse artistieke product te beschermen, maar ook om de werkgelegenheid in de sector te waarborgen. Het doel is om die onderdelen van de keten die onmisbaar zijn en zorgen voor werkgelegenheid overeind te houden. De regeling ziet echter niet toe op zzp’ers. De regeling is gericht op instellingen/organisaties, die de opdrachtenstroom richting zzp’ers en andere instellingen weer op gang kunnen brengen.

trots

Temstem

Geef creatief mbo-talent een plek

Er zijn 50.000 jonge creatieven met potentie, maar deze talentvolle mbo’ers leggen het nog steeds af tegen hoger opgeleiden. De Creative Council breekt voor hen een lans en ziet vier kansen voor verbetering, naar aanleiding van een studiedag hierover met bedrijven, creatieven, onderwijs en overheid.

Platform Creatieve Economie

Om de kracht van de Nederlandse creatieve sector in de volle breedte nog beter te kunnen benutten, voor zowel de vraag- als aanbodzijde, gaan VNO-NCW, MKB-Nederland en de Federatie Creatieve Industrie de mogelijkheden onderzoeken om de positie van de creatieve sector verder te versterken. Dit is de intentie die afgelopen donderdag 21 november in de Malietoren tussen de drie betrokken organisaties werd overeengekomen.

Nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda Creatieve Industrie 2020-2023

Om als creatieve industrie met slimme, passende en originele interventies te komen die mensen verleiden en hen in beweging brengen, maar ook om een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, is continu nieuwe kennis nodig. Daarom is vanaf januari 2020 de nieuwe KIA 2020-2023 van kracht. Een aanpak om mensen in beweging te brengen, waarbij de veerkracht van de samenleving centraal staat.

Dit zijn de winnaars van de Dutch Interactive Awards 2019

De Dutch Interactive Awards (DIA) zijn dé prijzen voor het allerbeste interactieve online werk van Nederlandse bureaus. De awards worden sinds 2010 jaarlijks uitgereikt. Alle winnaars worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke awardshow. Winnaars dit jaar zijn o.a. Maykin Media, Forcefield, One Shoe, We are Blossom, Fabrique, Q42, Elastique, Grrr en Resoluut.

Nieuw programma IDOLS* kans voor creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers

Op 13 juni lanceerde de Federatie Creatieve Industrie, tijdens CHARGE 2019 in Utrecht, het programma IDOLS*. IDOLS* is bedoeld om de markt voor de creatieve en culturele sector te vergroten, en stimuleert en professionaliseert opdrachtgeverschap rond grote maatschappelijke uitdagingen. Creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Op 26 april 2019 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In de brief zijn voor vier maatschappelijke thema’s speciale missies benoemd. Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda’s opstellen. Ook door de Topsector Creatieve Industrie wordt de komende maanden gewerkt aan zo'n agenda.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om innovatief cultuurbeleid

In de adviesaanvraag van de Minister aan de Raad voor Cultuur over het cultuurstelsel 2021-2024 wordt de vraag gesteld hoe het cultuurbeleid de toegevoegde waarde van de creatieve Industrie verder kan stimuleren. De Council roept op het cultuurbeleid voor de creatieve industrie te vernieuwen omdat bestaande maatschappelijke uitdagingen hierom vragen.