​​

'Nederland ontwikkelen tot meest creatieve economie van Europa'

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 

Creativity and innovation are the most crucial skills for 21st century leadership

THNK 
Panorama Nederland als optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

‘Ontwerp voor de Toekomst’

Het advies ‘Ontwerp voor de Toekomst’ roept op de potentie van de ontwerpsectoren beter te benutten door creatieve reflectie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Vanuit artistiek-cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief.

Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak.

Towards Data Driven Creativity: Talpa Network start flagshipproject met CLICKNL

Talpa Network gaat de komende jaren met het topconsortium Kennis en Innovatie van de topsector Creatieve Industrie, TKI CLICKNL, een flagshipproject uitvoeren. Dit wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om data zodanig te ontsluiten dat creatieve professionals de consument met relevante content kunnen bedienen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en John de Mol, Founder van Talpa Network, ontmoetten elkaar vandaag bij een werkbezoek aan het bedrijf in Hilversum. Daarbij was er ook aandacht voor de start van het project, wat ondersteund wordt door NWO en de ministeries EZK en OCW.

Brief over arbeidsmarktagenda culturele en creatieve industrie aan Minister van Engelshoven

In de brief staat aan welke agendapunten nu wordt gewerkt en wat reeds behaalde resultaten in 2018 zijn. De Regiegroep geeft ook aan welke investeringen ná dit jaar en in de volgende cultuurnotaperiode nodig zijn om de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector goed uit te voeren en dus de culturele arbeidsmarkt te versterken.

Programmaraad CLICKNL geïnstalleerd

Het kennis en innovatie netwerk van de creatieve industrie CLICKNL heeft op dinsdag 24 april een nieuwe programmaraad geïnstalleerd. Deze raad, bestaande uit onderzoekers en ondernemers uit de creatieve industrie, begeleidt het doorontwikkelen van de Kennis- en Innovatieagenda.

trots

Temstem

The next big thing for business? Creativity

De creatieve economie heeft, net als de industriële en informatierevoluties die eraan voorafgaan, het potentieel om wereldwijde groei te ontketenen door organisaties effectiever en innovatiever te maken. Dit is de reden waarom durfkapitaal investeerders ontwerpers inhuren. (Bron: World Economic Forum)

Creatieve industrie draagt bij aan Nederland Circulair 2050

Het project CIRCO maakt deel uit van de topsector Creatieve Industrie en is nauw betrokken bij de transitieagenda’s van consumptiegoederen, kunststoffen, consumptiegoederen en maakindustrie. CIRCO heeft al meer dan 200 bedrijven ondersteund bij het circulair ondernemen, bijvoorbeeld door het anders ontwerpen van producten, het vormen van nieuwe waardeketens en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden van gebruik.

agenda
23 jan - 3 februari
Rol ontwerpsector bij klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) nam begin december de publicatie ‘KEER’ in ontvangst.

Hoe sterke creatieve regio’s Nederland kunnen helpen omdenken

Council: 'Beschouw de regio’s als kwartiermakers. Het benutten van de aanwezige regionale wil en energie blijkt op veel plekken een belangrijke start voor échte vernieuwing.'

Klimaatakkoord neemt crossover-advies topsectoren Creatieve Industrie, Energie en team ICT mee

Het gezamenlijk advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT aan Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, is opgenomen in het Klimaatakkoord. ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ adviseert bij het realiseren van de klimaatuitdagingen de maatschappelijke veranderopgave, en daarmee de mens, centraal te stellen.

Missie ‘Vernieuwend Nederland’

Council: 'Waarom grote maatschappelijke innovatie vraagt om nieuw leiderschap met een creatieve frontlinie en sterke rugdekking'

Smart society meets design

Via het programma ‘Samen Organiseren’ zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Dutch Design Foundation op zoek naar innovatieve manieren om sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. Wie meedoet maakt kans op een plek op het podium van het grootste design-event van Noord-Europa: de Dutch Design Week.

De industrieel ontwerper als verbinder tussen creativiteit, innovatie en maatschappelijk debat

We staan voor een zeer uitdagend tijdperk waarin meerdere disciplines zullen moeten samenwerken om tot succesvolle producten te komen. De industrieel ontwerper zal hier een verbindende rol in spelen en is uitstekend in staat om de verbinding te maken tussen techniek en zijn gebruikers. (Bron: Tom Evers / Analyse Industrie)

De groeipuzzel

De creatieve sector is een van de belangrijkste groeiende en innoverende sectoren van de westerse samenleving. De verwachting dat creativiteit een van de sleutelfactoren is die bijdragen aan innovatie en de groei en waarde van onze economie. (Bron: Creatief Ondernemerschap Lab)

Topsectoren continueren samenwerking op thema Human Capital

Voor ons duurzame groeivermogen is het cruciaal dat alle Nederlanders zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Van jong tot oud, laag- tot hoogopgeleid en ongeacht nationaliteit. Daarom continueren de Topsectoren en Team ICT in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda voegen zich in 2018 bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018.