​​

In 2020 is Nederland de meest creatieve industrie van Europa

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 
Blijf jezelf updaten als creatieve industrie

Door kennis, creativiteit en ondernemerschap met elkaar te verbinden wil de topsector Creatieve Industrie bereiken dat Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa is. Binnen de topsectoren wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s (HCA’s) om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en permanente beroepsontwikkeling van werkenden in de creatieve industrie. De Roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020 beschrijft de voortgang.

Nieuw: service design vouchers

In 2017 start de Minister van Economische Zaken met service design-vouchers die gericht zijn op het bevorderen van innovatie in de maakindustrie. Het beleidsexperiment moet samenwerking stimuleren tussen de creatieve industrie, de maakindustrie en andere sectoren met innovatieve product-service systemen als doel. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat meer informatie over het aanvragen van de vouchers. Council voorzitter Jeroen van Erp: 'Innovatie begint vaak met ontwerp. Ik juich het initiatief van de Minister om met de vouchers in te zetten op service design dan ook van harte toe.'

Toenemend vertrouwen bij creatieve industrie

Ondernemers in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen van de leden van de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) is tussen de eerste en de tweede helft van 2016 met 40 procent gegroeid. Dat blijkt uit de op 24 oktober op de Dutch Design Week gepresenteerde ConjunctuurWijzer Creatieve Industrie.

Miljoenennota en de Creatieve Industrie

De afgelopen dinsdag gepresenteerde miljoenennota bevatte een aantal beleidsvoornemens die voor de creatieve industrie relevant zijn.

trots

Temstem

Inschrijving Creative Business Cup geopend

Met onmiddellijke ingang kunnen ook Nederlandse creative start-ups zich inschrijven voor de internationale Creative Business Cup. De Creative Business Cup heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende prijs voor ’s werelds beste creatieve startup. De finalisten van de nationale competities die door de nationale partners worden georganiseerd maken kans op de prijs die op 20 november van dit jaar in Kopenhagen wordt uitgereikt.

Huisvesting vluchtelingen en woningzoekenden vraagt creatief en sociaal ondernemerschap

Op 18 januari 2016 lanceerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de prijsvraag 'A Home away from Home'. Op 29 juni werden in Het Nieuwe Instituut de winnaars uit de 366 inzendingen bekend gemaakt De prototypes van de winnaars zijn te bezichtigen tijden de Dutch Design Week 2016.

Creative Holland: het gaat om willen én kunnen

De oprichters van Spotify vinden de omstandigheden en regelgeving in Europa een belemmering om door te kunnen groeien. Tijdens het Startup Fest gaven ook Apple Google en Uber aan waar zij kansen zien en tegenaan lopen bij hun activiteiten in Europa. Maar voor de meeste creatieve bedrijven in Nederland zijn er ook binnen Europa nog genoeg groeimogelijkheden. Het is vooral een kwestie van willen en kunnen.

“Creatieve industrie moet actief blijven inzetten op samenwerking”

Boegbeeld van het Topteam Creatieve Industrie, Barbera Wolfensberger, opende afgelopen dinsdag 24 mei de Europese conferentie van het Design Management Institute in Amsterdam. In haar Key note ' Design as part of the Creative Industries in the Netherlands' sprak zij over de rol die design in Nederland heeft en de samenwerking tussen de verschillende subdisciplines van de Creatieve Industrie.

agenda
11 - 14 JANUARI 2017
20 - 30 JANUARI 2017
23 - 24 MEI 2017
Steun voor creatieve centers of expertise HBO

Het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) en het Utrechts Centre of Expertise Creative Industrie (U Create) ontvangen ook in 2017 financiering van OCW. De centers focussen zich op het aanpakken van maatschappelijke problemen op het snijvlak van creatieve industrie met digitale technologie en zorg, 'Creative Labs' spelen een belangrijke rol in het operationaliseren hiervan.

Brussel flirt met creatieve industrie

Binnen de Europese Unie zijn drie miljoen bedrijven en twaalf miljoen mensen actief in de creatieve industrie, waartoe ook de cultuursector behoort. De Europese Commissie krijgt steeds meer oog voor deze groeiende sector. Daarbij ligt de focus op innovatie en ondernemerschap. Daarnaast probeert Brussel de impact van de creatieve industrie op andere sectoren te becijferen. Dit bleek op een bijeenkomst van de Federatie Dutch Creative Industries tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

‘Vooruitgang door vernieuwing’

“Als er één sector is die profijt heeft gehad van het Topsectorenbeleid, dan is het wel de creatieve industrie. De samenwerking die we de afgelopen jaren binnen en buiten de creatieve industrie hebben gerealiseerd heeft niet alleen de creatieve industrie op een hoger plan getild, maar ook de innovatiekracht van Nederland versterkt.” Jeroen van Erp, founding partner ontwerpbureau Fabrique, voorzitter Dutch Creative Council, professor of concept design Technische Universiteit Delft.

Unieke samenwerking Fontys ACI en Amsterdam Dance Event

Fontys Academy for Creative Industries (ACI) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Amsterdam Dance Event. De hbo-opleiding voor de creatieve industrie wordt onderwijspartner van ’s werelds belangrijkste zakelijke platform voor elektronische muziek en innovatie.

Nieuwe master HKU levert eerste lichting crossover creatieven af

UTRECHT - De eerste lichting masterstudenten Crossover Creativity studeert deze week af. Deze eenjarige masteropleiding van HKU is nieuw in Nederland en vorig jaar speciaal ontwikkeld omdat de maatschappelijke vraag naar toegepaste creativiteit en innovatie in rap tempo toeneemt. De master startte afgelopen september met twintig studenten. HKU hoopt dit aantal komend jaar te verdubbelen.

Syb Groeneveld nieuwe bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rodermond op.

Impact: balanceren tussen creativiteit en zakelijkheid

In het FD van 6 mei houden Adriaan van Loon en Annette Wassenaar een warm pleidooi voor meer samenwerking tussen startende bedrijven en grote ondernemingen. Daar sluit de creatieve industrie zich van harte bij aan. De economische en maatschappelijke impact van de creatieve industrie is groot, maar kan door betere samenwerking nog groter worden.

Op weg naar de meest creatieve economie van Europa

Het Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Council maken de balans op van het afgelopen jaar. Conclusie: de Creatieve Industrie weet zichzelf steeds beter te profileren. En dat is ook hoognodig, wil Nederland in 2020 de status van meest creatieve economie van Europa behalen, aldus Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie.