​​

In 2020 is Nederland de meest creatieve industrie van Europa

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 
Service design-voucher voor mkb-maakindustrie

Bent u een Nederlands mkb-bedrijf in de maakindustrie en wilt u zich onderscheiden via een dienstverlenend concept? Zoekt u ondersteuning om de omslag van een 'productiebedrijf pur sang' naar een bedrijf met een concurrerend dienstenaanbod te maken? Vraag dan tussen 1 en 15 maart 2017 de Service design-voucher aan. U ontvangt dan een overheidsbijdrage uit te geven aan een advies van een creatief bureau.

Architecten verbeelden de snelweg van de toekomst

Wordt de A10 een prettige verblijfsplek met parken en terrassen? Ontwerpteams met architectenbureaus stelden in samenwerking met de TU Delft en BNA Onderzoek een boek vol ontwerpen met stadsbeelden na 2030 samen, wanneer op de snelwegen alleen nog maar elektrische auto's zoeven. Het boek 'Snelweg x stad' is een gedachtenexperiment voor de ringweg van de toekomst.

trots

Temstem

Martijn Paulen, Dutch Design Week: ‘Nederland is een vat vol kansen’

Eindhoven groeide de afgelopen jaren uit tot designhoofdstad van Nederland. Fabrieken waar ooit gloeilampen werden gemaakt, zijn nu creatieve broedplaatsen waar hightech en design samenkomen. Het jaarlijks hoogtepunt voor de creatieve industrie is Dutch Design Week. Van een lokaal initiatief groeide het evenement uit tot een negendaagse internationale happening. Directeur Martijn Paulen is trots op de ontwikkeling van zijn stad en de groei van Dutch design

Van ‘creatieve industrie’ naar ‘creatieve economie’

British Council: ‘from creative industries’ to ‘creative economy’. Een analyse van de ontwikkeling van het concept van de creatieve industrie en de creatieve economie de afgelopen 20 jaar in internationaal perspectief .

‘Betrek het creatieve MKB beter bij overheidsopdrachten’

'De overheid gunt Nederlandse websitebouwers en digitale marketingbureaus nauwelijks werk. Terwijl ambtenaren deze bureaus tijdens handelsmissies roemen om hun snelle groei, internationale reputatie en vernieuwende aanpak, grijpen ze voor de uitvoering van hun eigen IT-projecten vooral naar grote consultantsbureaus, zoals Accenture, CapGemini en Deloitte' aldus Victor Knaap, CEO van Mediamonks en lid van de Council in het FD. In Engeland is het initiatief G-Cloud gestart om digitale ondernemers uit het MKB betere kansen te geven bij overheidsopdrachten.

Samenwerken aan ontwerpkracht

Op dinsdag 13 december 2016 Is de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ gelanceerd door minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW). De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vond plaats in de TU Delft. Rijksbouwmeester Floris Alkemade hield de key note speech over het belang van sociale waarden voor het ontwerpvak.

Blijf jezelf updaten als creatieve industrie

Door kennis, creativiteit en ondernemerschap met elkaar te verbinden wil de topsector Creatieve Industrie bereiken dat Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa is. Binnen de topsectoren wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s (HCA’s) om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en permanente beroepsontwikkeling van werkenden in de creatieve industrie. De Roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020 beschrijft de voortgang.

Nieuw: service design vouchers

In 2017 start de Minister van Economische Zaken met service design-vouchers die gericht zijn op het bevorderen van innovatie in de maakindustrie. Het beleidsexperiment moet samenwerking stimuleren tussen de creatieve industrie, de maakindustrie en andere sectoren met innovatieve product-service systemen als doel. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat meer informatie over het aanvragen van de vouchers. Council voorzitter Jeroen van Erp: 'Innovatie begint vaak met ontwerp. Ik juich het initiatief van de Minister om met de vouchers in te zetten op service design dan ook van harte toe.'

agenda
10 - 17 MAART 2017
23 - 24 MEI 2017
20 - 29 SEPTEMBER 2017
SER arbeidsmarktverkenning culturele en creatieve sector

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur werken gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele en creatieve sector die zij vorig jaar hebben uitgebracht. De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt in de sector. Désirée Majoor, topteam Creatieve Industrie / Vicevoorzitter HKU leverde een inhoudelijke bijdrage aan de consultatie.

Creative Embassy MUC-AMS een feit

Op 14 februari legden de Amsterdamse locoburgemeester Pieter Litjens en Burgemeister Josef Schmidt van München hun intentie tot samenwerking vast in een overeenkomst op het gebied van de creatieve industrie. In de slipstream van een kennisuitwisselingsproject zal de creatieve industrie in Amsterdam en München de komende drie jaar tot duurzame samenwerking worden uitgedaagd bij het oplossen van grootstedelijke problemen.

Hoe kijken politieke partijen naar de creatieve industrie?

Sinds 2014 heeft de Federatie Dutch Creative Industries zich, in samenwerking met het Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Council, ingespannen om een dialoog met ‘de politiek’ op te bouwen. Dat gebeurde onder meer door middel van twee ‘Creatieve Manifesten’, ontmoetingen met kamerleden in Den Haag en Eindhoven (tijdens de Dutch Design Week) en met minister Schippers over innovatie in de zorg. De Federatie legde in aanloop naar 15 maart de verkiezingsprogramma's naast elkaar.

Prijsvraag Who Cares voor ontwerpen aan zorg

Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: 'Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen'

Design Challenge: Empowered by Robots

De challenge Empowered by Robots wil innovatieve concepten en ideeën verzamelen die aanzetten tot nieuwe gedachten over de relatie tussen mens en robot. Deze ontwerpwedstrijd daagt ontwerpers, studenten, robotica-fans, engineers, futuristen, start-ups - kortom iedereen met een hart voor robots en mensen - uit om na te denken over nieuwe banen in een gerobotiseerde arbeidsmarkt

Nederlandse deelname SXSW 2017 wordt groots

Dutch Take Over House en Dutch Wave zetten Nederlandse creatieve sector in het zonnetje. Het creatieve festival South by South West (SXSW) in Austin, mag zich al jarenlang verheugen in een relatief groot contingent Nederlandse deelnemers. In 2014 was Nederland, met 323 deelnemers verdeeld over de drie hoofdonderdelen (Interactive, Film en Music), zelfs de grootste niet-Angelsaksische deelnemer

Steun voor creatieve centers of expertise HBO

Het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) en het Utrechts Centre of Expertise Creative Industrie (U Create) ontvangen ook in 2017 financiering van OCW. De centers focussen zich op het aanpakken van maatschappelijke problemen op het snijvlak van creatieve industrie met digitale technologie en zorg, 'Creative Labs' spelen een belangrijke rol in het operationaliseren hiervan.

Brussel flirt met creatieve industrie

Binnen de Europese Unie zijn drie miljoen bedrijven en twaalf miljoen mensen actief in de creatieve industrie, waartoe ook de cultuursector behoort. De Europese Commissie krijgt steeds meer oog voor deze groeiende sector. Daarbij ligt de focus op innovatie en ondernemerschap. Daarnaast probeert Brussel de impact van de creatieve industrie op andere sectoren te becijferen. Dit bleek op een bijeenkomst van de Federatie Dutch Creative Industries tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.