​​

In 2020 is Nederland de meest creatieve industrie van Europa

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

 
Dutch Digital Design Crosses Borders Easily

In the past years, digital creative work from Amsterdam has been on a winning streak at the many international award shows - every year its award-share increases. There are many reasons for this trend – such as the fast and dense broadband infrastructure and a profound design tradition – but the most important factor seems to be Amsterdam’s explorative and collaborative mentality.

Export Creatieve Industrie: Megaorder uit Cupertino

Al 112 jaar lang - vier generaties - is de in Winterswijk gevestigde meubelfabrikant Arco bezig met hout. Genoeg tijd om een fikse expertise op te bouwen. Daar kwam men zelfs aan de andere kant van de wereld, in het in Californië gelegen Cupertino, achter. Niemand minder dan iPhone-fabrikant Apple wil namelijk voor zijn nieuwe hoofdkantoor tafels van het bedrijf.

Zorg over behoud creatieve praktijkdocenten blijft

De Creative Council sloeg vorig jaar alarm over praktijkdocenten voor de creatieve industrie. Wanneer de interpretatie van de Belastingdienst van de gezagsverhouding tussen onderwijsinstelling en praktijkdocent leidt tot het verplicht aangaan van een arbeidsovereenkomst, zal een deel van deze belangrijke groep docenten voor het creatieve onderwijs verloren gaan.

‘Jobcrafting’ belangrijk voor creatief van de toekomst

'Jobcrafting’ - het bewust vormgeven, herdefiniëren van je werk en het blijven ontwikkelen van jezelf en je eigen kennis en vaardigheden – zou meer onderdeel moeten worden van de beroepscultuur in de Nederlandse creatieve industrie. Hierbij is en belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs en de creatieve branche- en beroepsorganisaties. Maar een minstens even grote verantwoordelijkheid ligt bij creatieve bureaus en professionals zélf.

Nederland partnerland van de Munich Creative Business Week 2016

Nederland is partnerland van de Munich Creative Business Week. De Nederlandse creatieve industrie presenteert zich voor, tijdens en na de MCBW met een uitgebreid activiteitenprogramma.

Creatief Manifest roept politiek op tot actie

Amsterdam, 3 februari 2016 – “Sla een brug tussen onderzoek, creativiteit en ondernemerschap en focus op talentontwikkeling, opschaling en internationalisering om onze concurrentiepositie te versterken”. Dat is de strekking van het vandaag in Nieuwspoort gepubliceerde “Tweede Creatief Manifest”. Het Topteam Creatieve Industrie, de Federatie Dutch Creative Industries en Dutch Creative Council roepen alle politieke partijen op tot actie.

Vooraankondiging openstellingsdata MIT-regeling 2016

Innovatieve mkb-ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. Daarin zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

Innovation Expo: versnelt innovatie en stimuleert Nederlandse economische groei

Meer dan 4000 innovatoren komen op 14 april 2016 in Amsterdam samen om Nederland als Sustainable Urban Delta op de kaart te zetten. De drie grote thema’s op het terrein van de Innovation Expo zijn: Building the City, Healthy Living en Connecting People. Naast de 140 proefopstellingen, zullen er 20 bijeenkomsten met gerenommeerde sprekers zijn. Verder zullen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese Commissie een aantal ambitieuze Green Deals en City Deals worden ondertekend. En aan het eind van de dag zullen de winnaars van de Challenge Stad van de Toekomst bekend worden gemaakt.

agenda
21 - 24 SEPTEMBER
4 - 6 OKTOBER
19 - 23 OKTOBER
Creatieve industrie spreekt met minister Schippers over zorginnovatie

Op woensdag 13 april 2016 sprak een delegatie uit de creatieve industrie met minister Schippers van VWS over innovatie in de zorg. Centraal stond het beter inspelen op wat mensen in de zorg nodig hebben, het betrekken van eindgebruikers bij R&D, de implementatie van zorginnovaties en internationalisering en export van zorgproducten en diensten.

Maak kans op de titel Nationaal Icoon

Na een succesvolle eerste verkiezing van 4 Nationale Iconen in 2014 is het kabinet weer op zoek naar de innovatieve helden van Nederland. Het nodigt bedrijven en kennisinstellingen uit om de aanstormende innovaties van Nederland met een groot maatschappelijk en economisch potentieel aan te melden. Minister Kamp van Economische Zaken start op 14 april 2016 met de zoektocht naar nieuwe Nationale Iconen.

Bart Ahsmann nieuwe directeur CLICKNL

Bart Ahsmann is per 1 maart 2016 de nieuwe directeur van CLICKNL. Het bestuur van CLICKNL is uitermate content met de benoeming. “Bart heeft laten zien dat hij een brug kan slaan tussen bedrijfsleven en kenniswereld.” Het kennis- en innovatienetwerk CLICKNL werkt hard aan het verder verdiepen van de samenwerking met kennisinstituten, creatieve ondernemers en de industrie om tot internationaal toonaangevend onderzoek en innovatie te komen.

Crossover Works #5: Themanummer over innoveren met de creatieve industrie

Tijdens de officiële opening van de Munich Creative Business Week heeft de Beierse Minister van Economische Zaken Ilse Aigner het eerste exemplaar van de Duitstalige publicatie Crossover Works #5 ontvangen uit handen van David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het directoraat­generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Crossover Works #5 bevat wederom een aantal succesvolle voorbeelden van innovatie met de creatieve industrie.

Handelsmissie creatieve industrie naar Colombia

Van 18-22 april 2016 organiseert Handelsroute.nl, in opdracht van de Transitiefaciliteit van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een handelsmissie naar Colombia.

Amsterdam booth at SXSW: Amsterdam is Europe’s Launch Pad

Amsterdam will be present with a booth at the SXSW Trade Show from the 13th-16th of March. The City has proven to be a strategic hub for international tech companies addressing the European market. Therefore, Amsterdam will position itself as “Launch Pad into Europe’’ and host Launch Pad Sessions for international startups that are looking into European expansion. With this Launch Pad concept we give international startups the opportunity to have pre-organized one-on-one meetings with Dutch corporates, so called “launching customers”.

Jann de Waal in Topteam Creatieve Industrie

Jann de Waal (CEO en eigenaar van digital agency Info.nl en bestuurslid CLICKNL) treedt per 1 februari 2016 toe tot het Topteam Creatieve Industrie. Hij volgt daarmee Jeroen van Erp (praktijkhoogleraar Concept Design, TU Delft en founding partner/Innovation Strategist Fabrique) op in het topteam.

Bijeenkomst directeuren grote creatieve evenementen

Op uitnodiging van de Council kwamen op donderdag 10 december 2015 directeuren van diverse grote creatieve evenementen bij elkaar om informeel met elkaar te bespreken of er winst te behalen valt door onderlinge afstemming en samenwerking. Centrale vraag daarbij was hoe grote creatieve evenementen in Nederland elkaar kunnen versterken.