​​

In 2020 is Nederland de meest creatieve industrie van Europa

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

 
Creatief Manifest roept politiek op tot actie

Amsterdam, 3 februari 2016 – “Sla een brug tussen onderzoek, creativiteit en ondernemerschap en focus op talentontwikkeling, opschaling en internationalisering om onze concurrentiepositie te versterken”. Dat is de strekking van het vandaag in Nieuwspoort gepubliceerde “Tweede Creatief Manifest”. Het Topteam Creatieve Industrie, de Federatie Dutch Creative Industries en Dutch Creative Council roepen alle politieke partijen op tot actie.

Vooraankondiging openstellingsdata MIT-regeling 2016

Innovatieve mkb-ers kunnen vanaf dit voorjaar weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren. Daarin zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

Innovation Expo: versnelt innovatie en stimuleert Nederlandse economische groei

Meer dan 4000 innovatoren komen op 14 april 2016 in Amsterdam samen om Nederland als Sustainable Urban Delta op de kaart te zetten. De drie grote thema’s op het terrein van de Innovation Expo zijn: Building the City, Healthy Living en Connecting People. Naast de 140 proefopstellingen, zullen er 20 bijeenkomsten met gerenommeerde sprekers zijn. Verder zullen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese Commissie een aantal ambitieuze Green Deals en City Deals worden ondertekend. En aan het eind van de dag zullen de winnaars van de Challenge Stad van de Toekomst bekend worden gemaakt.

Council: betrek creatieve mkb bij onderzoek

De Creative Council adviseert meer in te zetten op het actief betrekken van het creatieve mkb bij korte, middellange en lange termijn onderzoek. Creatieve ondernemers geven aan nog een kloof te ervaren met onderzoekers. Er is een wereld te winnen door creatieve bedrijven beter te betrekken bij kennisontwikkeling en onderzoek. Dit kan via 'fieldlabs' en andersoortige werkvormen die goed aansluiten bij de karakteristieken van het creatieve mkb.

FD: Staat moet ICT niet alleen steunen, maar ook omarmen

De Nederlandse overheid investeert flink in ICT-onderzoek en innovatie. Op 5 oktober 2015 maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat de komende twee jaar € 40 mln extra beschikbaar komt voor met name de ontwikkelingen van nieuwe ICT-toepassingen. De creatieve sector moet binnen deze regeling een grote rol gaan spelen in het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Nederlandse creatieve industrie toont innovaties in de zorg

De Nederlandse creatieve industrie presenteert zich komende week onder de gezamenlijke vlag Creative Holland voor het eerst collectief op de internationale medische vakbeurs MEDICA in Düsseldorf. Tien Nederlandse creatieve bedrijven tonen er slimme en innovatieve oplossingen voor de zorgsector. Het Creative Holland Paviljoen wordt maandag 16 november om 11 uur geopend door de Nederlandse ambassadeur in Duitsland Monique van Daalen.

trots

Temstem

Jeroen van Erp (Fabrique) benoemd tot hoogleraar Concept Design

Jeroen van Erp is per 1 november 2015 benoemd tot praktijkhoogleraar Concept Design aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Van Erp is creatief directeur van multidisciplinair ontwerpbureau Fabrique en daarnaast bestuurslid van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), het Lab Vlieland, en de Design & Emotion Society. Ook maakt hij deel uit van het Topteam Creatieve Industrie. Van Erp gaat zijn aanstelling als hoogleraar voor twee dagen in de week combineren met zijn directeurschap bij Fabrique.

Amsterdam Dance Event van start: ‘Het is larger than life geworden’

Het Amsterdam Dance Event, dat vandaag begint, is in twintig jaar tijd uitgegroeid van een netwerkplatform tot een van de meest toonaangevende evenementen in de mondiale dancescene. 'Niemand heeft voorzien dat het Amsterdam Dance Event zo groot zou worden.' Richard Zijlma, directeur van Amsterdam Dance Event (ADE), kan het soms amper bevatten. De jaarlijkse conferentie is in twintig jaar meegegroeid met de elektronische muziek.

Amsterdam booth at SXSW: Amsterdam is Europe’s Launch Pad

Amsterdam will be present with a booth at the SXSW Trade Show from the 13th-16th of March. The City has proven to be a strategic hub for international tech companies addressing the European market. Therefore, Amsterdam will position itself as “Launch Pad into Europe’’ and host Launch Pad Sessions for international startups that are looking into European expansion. With this Launch Pad concept we give international startups the opportunity to have pre-organized one-on-one meetings with Dutch corporates, so called “launching customers”.

Jann de Waal in Topteam Creatieve Industrie

Jann de Waal (CEO en eigenaar van digital agency Info.nl en bestuurslid CLICKNL) treedt per 1 februari 2016 toe tot het Topteam Creatieve Industrie. Hij volgt daarmee Jeroen van Erp (praktijkhoogleraar Concept Design, TU Delft en founding partner/Innovation Strategist Fabrique) op in het topteam.

Bijeenkomst directeuren grote creatieve evenementen

Op uitnodiging van de Council kwamen op donderdag 10 december 2015 directeuren van diverse grote creatieve evenementen bij elkaar om informeel met elkaar te bespreken of er winst te behalen valt door onderlinge afstemming en samenwerking. Centrale vraag daarbij was hoe grote creatieve evenementen in Nederland elkaar kunnen versterken.

Brief ministers EZ en OCW aan Tweede Kamer: creatieve industrie in beeld

De creatieve industrie verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Daarom ondersteunen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister van Economische Zaken de creatieve industrie. Dit doen we met verschillende maatregelen, onder andere vanuit het cultuurbeleid, het topsectorenbeleid en het generieke bedrijvenbeleid. We doen dit samen met onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de andere overheden.

Creative Holland @ MEDICA 2015 groot succes!

De eerste collectieve presentatie van de Nederlandse creatieve industrie op de medische vakbeurs MEDICA in Düsseldorf is een onverwacht groot succes geworden.

Nederland in top 10 Global Creativity Index

Nederland staat in de top 10 van met meest creatieve landen ter wereld. Australië, de VS en Nieuw Zeeland staan op plek 1 tot en met 3. In Europa staan ook Denemarken, Finland, Zweden en IJsland in de top 10. De Global Creativity Index 2015 van het Martin Prosperity Institute meet de relatieve uitgangspositie van 139 landen voor economische welvaart en duurzame ontwikkeling gebaseerd op 3Ts: talent, technologie en tolerantie.

Creatieve industrie ontvangt delegatie Tweede Kamer

Een delegatie kamerleden uit de vaste kamercommissies Economische Zaken en OCW uit de Tweede Kamer bracht op 19 oktober een werkbezoek aan de topsector creatieve industrie. Het werkbezoek vond plaats tijdens Dutch Design Week in Eindhoven, Noord-Europa’s grootste festival voor creativiteit en design. Centraal stond de ambitie om ‘Nederland de meest creatieve economie van Europa te maken’ en de vraag hoe creatieve ondernemers, kennisinstellingen en overheid hier samen voor kunnen zorgen.

Nederland behoort opnieuw tot 5 meest concurrerende economieën

Nederland stijgt dit jaar van de achtste naar de vijfde plaats op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het Global Competitiveness Report die is opgesteld door het gezaghebbende World Economic Forum. Nederland is een van de meest geavanceerde en innovatieve economieën ter wereld, maar de innovatiecapaciteit van bedrijven en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven dalen. Om in de top 5 te stijgen of de positie te behouden zal Nederland dus moeten blijven innoveren en investeren.