​​

In deze innovatieprojecten staat de Service Design Thinking benadering centraal.

Sinds 2009 werkt STBY samen met ZuidZorg aan projecten ter verbetering van de dienstverlening in de thuiszorg.

ZuidZorg heeft 50.000 cliënten in de omgeving van Eindhoven, en bijna 4000 medewerkers die in de hele regio aan huis hun diensten verlenen. Net als alle zorgorganisaties is ZuidZorg voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening aan haar klanten en ook de werkomstandigheden voor haar personeel optimaal te vernieuwen. Bovendien wordt de zorgsector de komende 5 tot 10 jaar geconfronteerd met enorme veranderingen waarvoor de organisatie klaar moet zijn: er komen veel meer ouderen die zorg nodig hebben, terwijl het aantal zorgverleners en het beschikbare budget afnemen.

In verschillende projecten heeft STBY, in nauwe samenwerking met vernieuwers binnen ZuidZorg en haar partners in de regio (zoals gemeenten, woningbouwverenigingen en wijkorganisaties) onderzocht welke behoeften er onder haar klanten en personeel leven voor innovaties in de dienstverlening. Samen met De Waag zijn nieuwe dienstconcepten ontwikkeld, waarvan er vorig jaar bijvoorbeeld een met succes is gelanceerd in Valkenswaard: ‘Zondags Wel’ - een informele ontmoetingsplaats voor mantelzorgers van mensen met dementia.

In deze innovatieprojecten staat de Service Design Thinking benadering centraal. De mensen voor wie de dienstverlening uiteindelijk bedoeld is (zoals ouderen, maar ook hun mantelzorgers) spelen een belangrijke rol in het project. En vanuit de organisatie wordt ook steeds een actieve stakeholder groep betrokken. In elk stadium van het onderzoeks- en conceptontwikkelingsproces worden prototypes ontwikkeld en uitgeprobeerd. Er wordt veel met visuele materialen gewerkt, om de communicatie van de bevindingen en ideeën naar een bredere groep van mensen in de organisatie te vergemakkelijken.

In de loop der jaren heeft ZuidZorg in aansluiting op deze projecten een eigen Service Design team opgericht. STBY fungeert steeds vaker als coach en mentor, in plaats van het bureau dat volledig verantwoordelijk is voor een project. In de afgelopen maanden is samen hard gewerkt aan een belangrijke nieuwe stap: ZuidZorg wilde een eigen R&D afdeling opzetten om haar positie als voorloper in het vormgeven van toekomstige zorg en welzijn voor en met haar klanten te bestendigen. STBY werkte 4 maanden met de Raad van Bestuur en medewerkers uit alle lagen van de organisatie aan de visie en blauwdruk voor de ‘Innovatie Werkplaats’. Als creatief bureau is STBY trots dat ze de pitch voor deze opdracht won, en niet een meer traditioneel organisatie- en adviesbureau. De Service Design Thinking methode blijkt niet alleen effectief om grote maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan, maar ook om de organisatie die nodig is om dit allemaal te kunnen leveren tot stand te brengen.