​​
Over Ons

Ambitie

De Dutch Creative Council heeft als ambitie om creativiteit in Nederland te bevorderen en richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Onderzoeksagenda voor de creatieve industrie: Kennis en innovatie
  • Internationalisering
  • Talent en ondernemerschap
  • De waarde van ondernemerschap
  • De waarde van creatie
  • ‘Randvoorwaarden’: instrumenten voor innovatie

De onderwerpen gebaseerd op inzichten die het topteam ontwikkelde, onderwerpen waar Councilleden mee willen werken en vragen vanuit de overheid

Kennis & innovatie
Gedegen en vernieuwend onderzoek is belangrijk voor de creatieve industrie om deze te versterken en te valideren. We willen onderzoek doen naar de betekenis van nieuwe verdienmodellen, diensten, werkwijzen en technologieën en we willen kunnen laten zien wat het nut is van de creatieve industrie. Hiervoor zijn onderzoeksinstrumenten nodig als co-financiering voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, kennisdelen en Europese onderzoekstrajecten. De Council ondersteunt, adviseert en evalueert de ontwikkeling van dergelijke instrumenten, zoals het kennis- en innovatienetwerk CLICKNL.

Opschaling & internationalisering
De Council houdt ogen en oren open voor relevante ontwikkelingen in het buitenland waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen en/of op in kan springen. De Council adviseert de overheid over focuslanden voor de creatieve industrie, strategische beurzen en handelsmissies die voor de creatieve industrie relevant zijn. Creative Holland dient daarbij als het platform voor creatieve ondernemers die internationaal zaken willen doen.

Talentontwikkeling & ondernemerschap
De Council brengt publieke en private initiatieven op het gebied van talentontwikkeling en ondernemerschap bij elkaar. Daarnaast stimuleert de Council het creatieve onderwijs (MBO/HBO/WO) met de Human Capital Agenda om:

  • Samenwerking te creëren tussen bedrijven, creatieve industrie, andere topsectoren en de overheid waarin kennis, tools en methoden over innovatie worden ontwikkeld.
  • Snellere toepassingen te vinden van nieuwe kennis én technologie en het opleiden van nieuw, slim en creatief talent. Het helpt als het onderwijs strategische verbindingen aangaat, slimme organisatievormen ontwikkelt en zich richt op een verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De waarde van creatie
De Council definieert wat de waarde van creatie in het werkveld is, voor de omgeving, binnen het onderwijs en bij de overheid. Het gaat om vragen als: Wat is creatie waard? Wat is de waarde van creatie voor anderen? Aan wat voor creatieve denk- en creatiekracht hebben andere sectoren behoefte (bijv. energiesector, agrofood sector)? Welk internationaal onderzoek is relevant voor Nederland?

Financiering
De overheid kent verschillende - onder andere financiële - instrumenten om ondernemers te ondersteunen bij hun innovatie activiteiten, zoals de MIT-regeling . Bestaande instrumenten sluiten soms nog niet aan bij de creatieve industrie. De Council heeft de diverse financieringsmogelijkheden voor creatieve bedrijven in kaart gebracht in de publicatie ‘Show me the money’