​​
Topteam

Désirée Majoor

Vice-Voorzitter College van Bestuur van HKU

Désirée Majoor is sinds september 2013 vice-voorzitter College van Bestuur van HKU. Zij is lid van het bestuur Immovator Cross Media network. Daarnaast is zij voorzitter Raad van Toezicht van Het Huis Utrecht. Hiervoor was zij onder andere directeur van de faculteit Communicatie en Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht.

Majoor is gevraagd het topteam te versterken vanwege haar uitgebreide kennis van de creatieve sector en van het HBO. Zji richt zich in het topteam op het verwezenlijken van de Human Capital Agenda. Met deze agenda vragen het topteam en de council aandacht voor creativiteit in het onderwijs en voor het versterken en consolideren van ondernemerschap in creatief onderwijs.

Désirée Majoor: ‘Het opleiden van creatieven tot ondernemers gaat er onder andere om dat we – vanuit creatieve opleidingen - nieuwe manieren van opleiden ontwikkelen en manieren vinden om samen te werken met bedrijven. Ik zie dat er al veel goede dingen gebeuren: enthousiaste docenten nemen initiatief. En tegelijkertijd zie ik ook dat die energie effectiever kan worden benut: het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden waar dit al op de werkvloer gebeurt. Deze kennis delen wil ik vanuit het topteam ondersteunen’.